Financiële verantwoording

Gelukkig ontvangen we van verschillende kanaten nog steeds giften. Hiermee kunnen we noodzakelijke hulp verlenen in ons hulpgebied. Heel hartelijk dank hiervoor! Zolang er geld binnenkomt, kunnen we projecten blijven ondersteunen. Wanneer er een aanvraag voor een financiële bijdrage binnenkomt, wordt deze beoordeeld en zo mogelijk gehonoreerd. Het geld wordt overgemaakt aan  onze contactpersoon in het hulpgebied. Hij zorgt ervoor dat met het geld de juiste maatregelen genomen worden. Hiermee voorkomen wij dat het geld voor andere doeleinden gebruikt wordt dan waarvoor het bedoeld was. De giften die we hebben mogen  ontvangen en de posten waar we dit aan uitgegeven hebben zijn terug te vinden in de financiële verantwoordingen en de jaarverslagen die hieronder te vinden zijn. 

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2021

Jaarverslag

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022