financiële verantwoording 2012

Vermogen 1 januari 2012
Vermogen 31 december 2012

Negatief saldo
   € 7882,78
€ 6282,85
-------------
€ 1599,93
     
Toelichting    
1. Roemenië-project (inzameling kleding- en hulpgoederen)    
Inkomsten    
Gereformeerde kerk
Nederlands Hervormde gemeente
Particulieren
€   141,70
€   500,00
€ 2329,67
 
  Totaal € 2971,37
Uitgaven    
Transportkosten
Aankoop hulpgoederen
Rente- en bankkosten
Overige kosten
€ 1214,38
€ 1130,00
€    45,81
€    46,38
 
  Totaal € 2436,57
Positief saldo   -------------
€   534,80
     
2. Project verzorgingshuis Zvorestea, later uitgebried met restauratie van een aantal woningen    
Inkomsten    
Aktiviteitencommissie Gereformeerde kerk
Particulieren
€  950,27
€  725,00
  Totaal € 1675,27
Uitgaven    
Aankoop materialen   € 3850,00
Nadelig saldo   --------------
€ 2174,73
     
3. Hout- en broodproject    
Inkomsten    
Bijdragen van particulieren   € 2040,00
     
Uitgaven    
Bestedingen in het werkgebied   € 2000,00
Positief saldo   ------------
€     40,00