financiële verantwoording 2013

Overzicht
       
Balans 31.12.2012 31.12.2013  
Betaalrekening 3160.81558 €   833,72 €     ----,--  
Betaalrekening 3177.44569 € 2449,13  € 1651,61  
Spaarrekening 3316.560998 € 3000,00 € 3025,53  
       
Reserves      
Noodhulp/woningrestauratie € 3249,46 € 3508,80  
Hout- & Broodproject € 3033,39 € 1168,34  
Totaal € 6282,85 € 4677,14  
       
Specificatie      
       
Noodhulp/woningrestauratie
Saldo 01.01.2013     € 3249,46
       
Inkomsten 2013 Giften particulieren € 3240,10  
  Giften kerken 1524,64  
  Totaal   € 4764,74
      € 8014,20
       
Uitgaven 2013 Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) € 4000,00  
  Transport kleding 350,34  
  Algemene kosten 155,06  
  Totaal   € 4505,40
      ------------
Saldo 31.12.2013     € 3508,80
       
Hout- & Broodproject      
Saldo 01.01.2013     € 3033,39
       
Inkomsten 2013 Giften particulieren € 2290,00
      € 5323,39
       
Uitgaven 2013 Afdracht aan werk-gebied € 4000,00  
  Algemene kosten 155,05  
  Totaal   € 4155,05
      ------------
Saldo 31.12.2013     € 1168,34
       
Samenvatting      
Vermogen 01.01.2013     € 6282,85
Vermogen 31.12.2013     4677,14
      ------------
    Negatief saldo: € 1605,71

Opmerking: Per 1 januari 2013 zijn de projecten 'Noodhulp' en 'Woningrenovatie' om praktische redenen samengevoegd.