Werkgroepleden

Voorzitter: Albert Teelken

Secretaris: Anneke Wigboldus

Penningmeester: Gerben van IJzendoorn

Overige werkgroepleden:
- Eric Schimmel
- Lodewijk Hoogstra
- Marjolein van IJzendoorn (notulist)

De leden verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis.

Vergaderingen

Circa eens per 3 maanden.

Interesse in deelname aan de werkgroep c.q. deze vergaderingen? Neem contact op via het formulier.