Werkgroepleden

Voorzitter: Albert Teelken

Secretaris: Anneke Wigboldus

Penningmeester: Gerben van IJzendoorn

Overige werkgroepleden:
- Eric Schimmel
- Lodewijk Hoogstra
- Gijs de Vries
- Marjolein van IJzendoorn (notulist)

De leden verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis.

volgende vergadering

Woensdag 14 maart 2018