financiële verantwoording 2019

Overzicht
       
Balans 01.01.2019 31.12.2019
Betaalrekening 3177.44569 € 10.558,89  € 9814,14  
       
Reserves      
Noodhulp/woningrestauratie € 6241,14 € 3079,63  
Hout- & Broodproject € 4317,76 € 6734,51  
Totaal € 10.558,89 € 9814,14  
       
Specificatie      
       
Noodhulp/woningrestauratie
Saldo 01.01.2019     € 6.241,14
       
Inkomsten 2019 Giften particulieren € 1.335,50  
  Giften kerken 948,14  
  Totaal   € 2283,64
      € 8524,78
       
Uitgaven 2019 Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) € 2900,00  
  Transport kleding 2.436,91  
Algemene kosten 216,48
  Totaal   € 5.553,39
      ------------
Saldo 31.12.2019     € 3.079,63
       
Hout- & Broodproject      
Saldo 01.01.2019     € 4.317,75
       
Inkomsten 2019 Giften particulieren € 2.525,00
     
       
Uitgaven 2019 Afdrachten voor besteding in werkgebied 0 0
       
      ------------
Saldo 31.12.2019     € 6842,75
       
Samenvatting      
Vermogen 01.01.2019     € 10.558,89
Vermogen 31.12.2019     9.814,14
------------
    Negatief saldo: € 744,75