financiële verantwoording 2014

Overzicht
       
Balans 31.12.2013 31.12.2014  
Betaalrekening 3177.44569 € 1651,61  € 5010,74  
Spaarrekening 3316.560998 € 3025,53 € 3057,82  
       
Reserves      
Noodhulp/woningrestauratie € 3508,80 € 4111,68  
Hout- & Broodproject € 1168,34 € 3956,88  
Totaal € 4677,14 € 8068,56  
       
Specificatie      
       
Noodhulp/woningrestauratie
Saldo 01.01.2014     € 3508,80
       
Inkomsten 2014 Giften particulieren € 2284,55  
  Giften kerken 2793,77  
  Totaal   € 5078,32
      € 8587,12
       
Uitgaven 2014 Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) € 4000,00  
  Transport kleding 333,97  
  Algemene kosten 141,47  
  Totaal   € 4475,44
      ------------
Saldo 31.12.2014     € 4111m68
       
Hout- & Broodproject      
Saldo 01.01.2014     € 1168,34
       
Inkomsten 2014 Giften particulieren € 2930,00
      € 4098,34
       
Uitgaven 2014 Bankkosten overige kosten (gedeeltelijk) 141,46  
      ------------
Saldo 31.12.2014     € 3956,88
       
Samenvatting      
Vermogen 01.01.2014     € 4677,14
Vermogen 31.12.2014     8068,56
      ------------
    Positief saldo: € 3391,42

Van het saldo van het Hout- & Broodproject is in januari 2015 € 2000,- overgemaakt aan het rampgebied.