Jaarverslag 2020

 Voorwoord bij verslag van 2020.

Volgens de statuten van de Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn zijn wij verplicht jaarlijks een verslag van onze bezigheden te presenteren, als ook een financieel verslag.

De hulp die wij bieden loopt al bijna 30 jaar. Hierbij werken wij samen met het gebied Altmark in voormalig Oost Duitsland. De geschiedenis daarvan is te lezen in het algemene deel van deze website.

 

Verslag van de activiteiten 2020.

Bezoek aan het hulpgebied. Er is dit jaar geen bezoek gebracht aan Buda bij Zvoristea.

Inzamelen van goederen en transport van goederen naar Kunrau.  We hadden ons voorgenomen elke 3e dinsdag van de maand goederen in te zamelen. Echter door het uitbreken van het virus Covid-19 is dat maar gedeeltelijk gelukt. In de maanden januari t/m maart en september t/m december. Particulieren buiten Zuidhorn zamelden ook goederen voor ons in (b.v. in  Kloosterburen wordt veel gebreid). De goederen werden opgeslagen in een gratis ter beschikking gestelde garagebox. Wij vervoerden de goederen naar Kunrau in Duitsland. Dit is gebeurd met twee kleine vrachtauto’s op 10 september.

Helaas is de afdeling in Duitsland eind 2020 gestopt met transporten naar Buda.   

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers, dit jaar 19, zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. Onze Stichting heeft zich verplicht hiervoor jaarlijks € 2000,- over te maken naar Buda. Dit is eind 2020 ook gebeurd. Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. Er ontvingen ca. 30 gezinnen brood en 45 gezinnen hout. Ook in Altmark wordt aan dit project meegedaan, waardoor nog meer mensen bereikt kunnen worden. Meerdere deelnemers zijn al langer dan 5 jaar donateur, maar omdat het project nog zo “broodnodig” is blijven veel deelnemers langer lid.

Noodhulp.  Door middel van giften hebben financiële reserve om bij calamiteit hulp te kunnen bieden. Dat hebben wij dit jaar gedaan voor aanvragen voor uitdelen van extra brood en maismeel (2 x). Voor het aanleggen van twee waterputten (jan. en aug.). Een bijdrage aan Altmark voor transport kosten naar Roemenie. Geld voor een operatie aan de ogen van een bijna blind persoon. Geld voor voeding van corona patiënten die in en ziekenhuis liggen en zelf de kosten voor eten moeten betalen. Geld voor een kostwinner die aan de heup geopereerd moet worden.

Verkrijgen van financiële middelen. Via het vragen van bijdragen en het geven van voorlichting aan kerken en particulieren, het verkopen van artikelen op bazaars en het plaatsen van een bus voor het innemen van flessenbonnen, genereren wij financiële middelen voor hulp.  

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen, regelmatig artikelen in de kerkbladen geplaatst. 

Vergaderen.  Door de coronaperikelen is er maar één vergadering geweest. Wel hebben we via sociale media contact gehouden en overleg gepleegd om de voortgang van het project te waarborgen.

Onderhouden contacten met hulpgebied. Ook via sociale media hebben wij veelvuldig contact onderhouden. Door het coronavirus is de toestand in R. verder achteruit gegaan.