Jaarverslag 2022

Voorwoord bij jaarverslag van 2022.

Volgens de statuten van de Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn zijn wij verplicht jaarlijks een verslag van onze bezigheden te presenteren, als ook een financieel jaarverslag.

De hulp die wij bieden loopt al circa 30 jaar. Hierbij werken wij samen met het gebied Altmark in voormalig Oost Duitsland en meer plaatsen zoals Leipzig en Braunschweig. Onze  geschiedenis daarvan is te lezen in het algemene deel van deze website.

 

Jaarverslag van de activiteiten 2022.

Bezoek aan het hulpgebied. Er is dit jaar geen bezoek gebracht aan Buda bij Zvoristea.

Inzamelen van goederen. Wii zamelen geen goederen meer in.. Wegens gebrek aan opslagruimte en wijziging in de financiële hulp (het geld voor het vervoer wordt besteedt aan hulp en niet aan het transport) is de afdeling in Duitsland gestopt met inzamelen. Aangezien wij gebruik maakten van hun opslag zijn wij ook gestopt met inzamelen.

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers, zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. Onze Stichting heeft zich verplicht hiervoor jaarlijks € 2000,- over te maken naar Buda. Dit is eind 2022 ook gebeurd (voor het jaar 2023). Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. Er ontvangen ca. 30 gezinnen brood en 45 gezinnen hout. Ook in Altmark wordt aan dit project meegedaan, waardoor nog meer mensen bereikt kunnen worden. Meerdere deelnemers zijn al langer dan 5 jaar donateur, maar omdat het project nog zo “broodnodig” is blijven veel deelnemers langer lid. Ook krijgen wij donaties van wisselende bedragen.

Noodhulp.  Door het verkrijgen van giften hebben wij financiële reserve om bij een calamiteit hulp te kunnen bieden. Dat hebben wij dit jaar gedaan naar aanleiding van aanvragen voor uitdelen van maismeel (3 x). Voor het kopen van een paard voor een boer wiens paard overleden was. Een bijdrage voor reparatie van de vrachtauto waarmee de uit te delen goederen rondgebracht worden.

Verkrijgen van financiële middelen. Wegens corona alleen bijdragen van de kerk en van particulieren.

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen en regelmatig artikelen in het kerkblad geplaatst. 

Vergaderen.  Er is twee maal vergaderd. We hebben via sociale media contact en overleg om de voortgang van het project te waarborgen.

Onderhouden contacten met hulpgebied. Ook via sociale media hebben wij veelvuldig contact onderhouden. Ook worden foto’s gestuurd waarop verschillende acties van uitdelen te zien zijn.