jaarverslag 2018

Voorwoord bij verslag van 2018.

Volgens de statuten van de Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn zijn wij verplicht jaarlijks een verslag van onze bezigheden te presenteren, als ook een financieel verslag.

De hulp die wij bieden loopt al ruim 25 jaar. Hierbij werken wij samen met het gebied Altmark in voormalig Oost Duitsland. De geschiedenis daarvan is te lezen in het algemene deel van deze website.

 

Verslag van de activiteiten 2018.

 

Bezoek aan het hulpgebied. In 2018 is geen bezoek gebracht aan Buda bij Zvoristea.

Inzamelen van goederen en transport van goederen naar Kunrau.  Elke 3e dinsdag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) hebben wij goederen ingezameld. Particulieren buiten Zuidhorn zamelen ook goederen voor ons in (b.v. in  Kloosterburen).Deze slaan wij op in een gratis ter beschikking gestelde garagebox. Als de box bijna vol is vervoeren wij de goederen naar Kunrau in Duitsland. Dit is gebeurd 6 april en op 9 november steeds met twee kleine vrachtauto’s.

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. Onze Stichting heeft zich verplicht jaarlijks

€ 2000,- over te maken. Dit is eind 2018 ook gebeurd. Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. In 2018 ontvingen ca. 30 gezinnen brood en 140 gezinnen hout. Meerdere deelnemers zijn al langer donateur, omdat het project nog “brood”nodig is.

Ook in Altmark wordt aan dit project meegedaan.

Noodhulp.  Wij houden financiële reserve om bij calamiteit hulp te kunnen bieden.  In 2018 is er een aanvraag geweest om mee te financieren in een parkeer-/ speelplaats. Dat hebben wij gehonoreerd. Hieronder valt ook noodzakelijk herstel en nieuwbouw van huizen. Hiervoor hebben wij in 2018 geen aanvraag ontvangen.   

Verkrijgen van financiële middelen. Via het aanvragen van bijdragen aan kerken en particulieren, het verkopen van artikelen op bazaars en het plaatsen van een bus voor het innemen van flessenbonnen, genereren wij financiële middelen voor hulp.  

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen, regelmatig artikelen in de kerkbladen geplaatst. Ook hebben wij lezingen verzorgd.  

2 Maandelijks vergaderen.   Om de voortgang van het project te waarborgen vergadert de werkgroep één maal in de twee maand.

Onderhouden contacten met hulpgebied.  Middels brieven is de financiële verantwoording ontvangen van  de organisatie in het hulpgebied. Ook op andere manieren is contact onderhouden. Sinds dit jaar is er ook contact via de computer en smartphone.  

Gemeentecontact met Kakerbeck.  In georganiseerde vorm bestaat het contact niet meer.