financiële verantwoording 2021

Overzicht
       
Balans 01.01.2021 31.12.2021
Betaalrekening 3177.44569 € 6598,71  € 8359,35  
       
Reserves      
Noodhulp/woningrestauratie € 1513,66 € 2989,98  
Hout- & Broodproject € 5085,05 € 5369,37  
Totaal € 6598,71 € 8359,35  
       
Specificatie      
Noodhulp/woningrestauratie
Saldo 01.01.2021     € 1513,66
       
Inkomsten 2021 Giften particulieren € 1665,00  
  Giften kerken € 1162,00  
  Totaal   € 2827,00
      € 4340,66
       
Uitgaven 2021 Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) € 1000,00  
  Transport kleding € 200,00  
Algemene kosten € 301,36
  Totaal   € 1501,36
      ------------
Saldo 31.12.2021     € 2989,98
       
Hout- & Broodproject      
Saldo 01.01.2021     € 5085,05
       
Inkomsten 2021 Giften particulieren € 2453,00
      € 7538,05
       
Uitgaven 2021 Afdrachten voor besteding in werkgebied € 2000,00 € 2000,00
       
      ------------
Saldo 31.12.2021     € 5369,37
       
Samenvatting      
Vermogen 01.01.2021     € 6598,71
Vermogen 31.12.2021     8359,35
------------
    Positief saldo: € 1760,64