financiële verantwoording 2016

Overzicht
       
Balans 01.01.2016 31.12.2016  
Betaalrekening 3177.44569 € 5672,28  € 7609,17  
Spaarrekening 3316.560998 € 3081,00 € 3095,63  
       
Reserves      
Noodhulp/woningrestauratie € 6594,51 € 7966,72  
Hout- & Broodproject € 2158,77 € 2738,08  
Totaal 8753,28 € 10704,80  
       
Specificatie      
       
Noodhulp/woningrestauratie
Saldo 01.01.2016     € 6594,51
       
Inkomsten 2016 Giften particulieren € 1711,00  
  Giften kerken 1906,47  
  Totaal   € 3617,47
      € 10211,98
       
Uitgaven 2016 Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) € 1800,00  
  Transport kleding 344,56  
Algemene kosten 100,70 
  Totaal   € 2245,26
      ------------
Saldo 31.12.2016     € 7966,72
       
Hout- & Broodproject      
Saldo 01.01.2016     € 2158,77
       
Inkomsten 2016 Giften particulieren € 2680,00
      € 4838,77
       
Uitgaven 2016 Afdrachten voor besteding in werkgebied 2000,00 2000,00
  Bankkosten   100,69
      ------------
Saldo 31.12.2016     € 2738,08
       
Samenvatting      
Vermogen 01.01.2016     € 8753,28
Vermogen 31.12.2016     10704,80
------------
    Positief saldo: € 1951,52