financiële verantwoording 2018

Overzicht
       
Balans 01.01.2018 31.12.2018  
Betaalrekening 3177.44569 € 13.323,14  € 10.558,89  
       
Reserves      
Noodhulp/woningrestauratie € 7892,89 € 6241,14  
Hout- & Broodproject € 5430,25 € 4317,76  
Totaal € 13.323,14 € 10.558,89  
       
Specificatie      
       
Noodhulp/woningrestauratie
Saldo 01.01.2018     € 7892,89
       
Inkomsten 2018 Giften particulieren € 655,15  
  Giften kerken 40,00  
  Totaal   € 695,15
      € 8588,04
       
Uitgaven 2018 Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) € 1500,00  
  Transport kleding 138,42  
Algemene kosten 119,07 
  Totaal   € 1757,49
      ------------
Saldo 31.12.2018     € 6830,55
       
Hout- & Broodproject      
Saldo 01.01.2018     € 5430,25
       
Inkomsten 2018 Giften particulieren € 90,00
      € 5520,25
       
Uitgaven 2018 Afdrachten voor besteding in werkgebied 2000,00 2000,00
       
      ------------
Saldo 31.12.2018     € 3520,25
       
Samenvatting      
Vermogen 01.01.2018     € 13.323,14
Vermogen 31.12.2018     10.558,89
------------
    Negatief saldo: € 2764,25