Jaarverslag 2021

 Voorwoord bij verslag van 2021.

Volgens de statuten van de Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn zijn wij verplicht jaarlijks een verslag van onze bezigheden te presenteren, als ook een financieel jaarverslag.

De hulp die wij bieden loopt al bijna 30 jaar. Hierbij werken wij samen met de Diaconie van de Altmark in voormalig Oost Duitsland en meer plaatsen zoals Leipzig en Braunschweig. Onze  geschiedenis daarvan is te lezen in het algemene deel van deze website.

 

 

STICHTING WERKGROEP ROEMENIË PKN ZUIDHORN

Verslag van de activiteiten 2021.

 

Bezoek aan het hulpgebied. Er is dit jaar geen bezoek gebracht aan Buda bij Zvoristea.

 

Inzamelen van goederen. Er worden geen goederen meer ingezameld. Wegens gebrek aan opslagruimte en wijziging in de financiële hulp (geld wordt besteed voor hulp en niet voor transport) is de afdeling in Duitsland gestopt met inzamelen en heeft geen opslag meer.

 

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers, zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. Onze Stichting heeft zich verplicht hiervoor jaarlijks € 2000,- over te maken naar Buda. Dit is eind 2021 ook gebeurd. Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. Er ontvangen ca. 30 gezinnen brood en 45 gezinnen hout. Ook in Altmark wordt aan dit project meegedaan, waardoor nog meer mensen bereikt kunnen worden. Meerdere deelnemers zijn al langer dan 5 jaar donateur, maar omdat het project nog zo “broodnodig” is blijven veel deelnemers langer lid. Ook krijgen wij donaties van wisselende bedragen.

 

Noodhulp.  Door het verkrijgen van giften hebben wij financiële reserve om bij een calamiteit hulp te kunnen bieden. Dat hebben wij dit jaar gedaan naar aanleiding van aanvragen voor uitdelen van extra brood en maismeel (3 x).  Een bijdrage voor transport kosten naar Roemenië ten behoeve van de Altmark groep. Aanleggen van een waterput (april) voor familie met 10 kinderen.

 

Verkrijgen van financiële middelen. Wegens corona alleen bijdragen van de kerk en van particulieren.

 

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen, regelmatig artikelen in de kerkbladen geplaatst. 

 

Vergaderen.  Door de coronaperikelen is er maar één vergadering geweest. Wel hebben we via sociale media contact gehouden en overleg gepleegd om de voortgang van het project te waarborgen.

 

Onderhouden contacten met hulpgebied. Ook via sociale media hebben wij veelvuldig contact onderhouden. De oorlog in Oekraïne maakt de mensen angstig.