financiële verantwoording 2015

Overzicht
       
Balans 01.01.2014 31.12.2015  
Betaalrekening 3177.44569 € 5010,74  € 5672,28  
Spaarrekening 3316.560998 € 3057,82 € 3081,00  
       
Reserves      
Noodhulp/woningrestauratie € 4111,68 € 6594,51  
Hout- & Broodproject € 3956,88 € 2158,77  
Totaal € 8068,56 € 8753,28  
       
Specificatie      
       
Noodhulp/woningrestauratie
Saldo 01.01.2015     € 4111,68
       
Inkomsten 2015 Giften particulieren € 1754,90  
  Giften kerken 1787,61  
  Totaal   € 3542,51
      € 7654,19
       
Uitgaven 2015 Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) € 600,00  
  Transport kleding 325,02  
  Algemene kosten 134,66  
  Totaal   € 1059,68
      ------------
Saldo 31.12.2015     € 6594,51
       
Hout- & Broodproject      
Saldo 01.01.2015     € 3956,88
       
Inkomsten 2015 Giften particulieren € 2330,00
      € 6286,88
       
Uitgaven 2015 Bankkosten overige kosten (gedeeltelijk) 128,11  
  Afdrachten voor besteding in werkgebied 4000,00 4128,11
      ------------
Saldo 31.12.2015     € 2158,77
       
Samenvatting      
Vermogen 01.01.2015     € 8068,56
Vermogen 31.12.2015     8753,28
      ------------
    Positief saldo: € 684,72