jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013.                                                

Voorwoord.

De werkzaamheden van de werkgroep Oost-Europa en van de werkgroep Roemenië zijn opgegaan in de dit jaar opgerichte Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn.  In verband hiermee gaan wij via de website van de Stichting een jaarverslag van onze bezigheden bijhouden. Ook zal een financieel verslag gepresenteerd worden. De hulp die wij bieden loopt al 20 jaar. De geschiedenis daarvan is te lezen op het algemene deel van deze website.

 Verslag van de activiteiten 2013.  

Inzamelen van goederen en transport van goederen naar Kunrau.  Elke 3e dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus en september) hebben wij goederen ingezameld. Deze slaan wij op in een gratis ter beschikking gestelde garagebox. Als de box bijna vol is vervoeren wij, op eigen kosten, de goederen naar Kunrau in Duitsland. Dit gebeurt met een kleine vrachtauto 1 á 2 keer per jaar.

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. De Stichting verplicht zich jaarlijks € 2000,- over te maken. Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. In 2013 waren er 25 deelnemers

Hestel huizen project.  In 2013 is een nieuw project gestart. Daarvoor is geld ingezameld voor herstel en nieuwbouw van huizen. Wij hebben financieel meegeholpen aan de nieuwbouw van één huis en herstel van vier huizen. Gezien de toestand van de huizen blijft dit een aandachtspunt.

Noodhulp.   Wij houden financiële reserve om bij calamiteit hulp te kunnen bieden. In het voorjaar was bij een deel van de bewoners het maïsmeel en hout op. Voor aankoop maïsmeel hebben wij  € 1500,- beschikbaar gesteld en voor hout € 500.

Verkrijgen van financiële middelen. Via het aanvragen van bijdragen van kerken, het verkopen van artikelen op bazaars en het plaatsen van een bus voor het innemen van flessenbonnen, hebben wij geld voor hulp gekregen.

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen, regelmatig artikelen in de kerkbladen geplaatst. Ook hebben wij lezingen verzorgd.  

2 Maandelijks vergaderen.   Om de voortgang van het project te waarborgen vergadert de werkgroep één maal in de twee maand.

Onderhouden contacten met hulpgebied.   Middels brieven is de financiële verantwoording ontvangen van  de organisatie in het hulpgebied. Ook op andere manieren is contact onderhouden. In 2013 is geen bezoek gebracht aan het hulpgebied.