jaarverslag 2019

Voorwoord bij verslag van 2019

Volgens de statuten van de Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn zijn wij verplicht jaarlijks een verslag van onze bezigheden te presenteren, als ook een financieel verslag.

De hulp die wij bieden loopt al bijna 30 jaar. Hierbij werken wij samen met het gebied Altmark in voormalig Oost Duitsland. De geschiedenis daarvan is te lezen in het algemene deel van deze website.

 

Verslag van de activiteiten 2019.

Bezoek aan het hulpgebied. Er is bezoek gebracht aan Buda bij Zvoristea door Anneke en Eric Schimmel van 28 augustus toten met 7 september. Hoofddoel hierbij was het bekijken van oude projecten en beoordelen van nieuwe projecten.

Inzamelen van goederen en transport van goederen naar Kunrau.  Elke 3e dinsdag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) hebben wij goederen ingezameld. Particulieren buiten Zuidhorn zamelen ook goederen voor ons in (b.v. in  Kloosterburen wordt veel gebreid).De goederen slaan wij op in een gratis ter beschikking gestelde garagebox. Als de box bijna vol is vervoeren wij de goederen naar Kunrau in Duitsland. Dit is gebeurd op

23 juli met twee kleine vrachtauto’s.

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers, dit jaar 22, zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. Onze Stichting heeft zich verplicht hiervoor jaarlijks € 2000,- over te maken naar Buda. Dit is eind 2019 ook gebeurd. Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. In 2019 ontvingen ca. 30 gezinnen brood en 45 gezinnen hout.

Meerdere deelnemers zijn al langer dan 5 jaar donateur, maar omdat het project nog zo “brood”nodig is blijven veel deelnemers langer lid. Ook in Altmark wordt aan dit project meegedaan.

Noodhulp.  Wij houden financiële reserve om bij calamiteit hulp te kunnen bieden. Dat hebben wij dit jaar gedaan voor aanvragen voor uitdelen van extra brood en maismeel (3 x). Ook voor uitbreiding van een voorziening bij een verzorgingstehuis van demente bejaarden. Voor het aanleggen van een waterput in Baranca. Een bijdrage aan Altmark voor transport kosten naar Roemenie. Voor aanvragen van huizenherstel hebben wij geen aanvraag ontvangen.   

Verkrijgen van financiële middelen. Via het vragen van bijdragen en het geven van voorlichting aan kerken en particulieren, het verkopen van artikelen op bazaars en het plaatsen van een bus voor het innemen van flessenbonnen, genereren wij financiële middelen voor hulp.  

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen, regelmatig artikelen in de kerkbladen geplaatst. Ook hebben wij een lezingen verzorgd.  

Vergaderen.  Om de voortgang van het project te waarborgen vergadert de werkgroep tweemaandelijks.

Onderhouden contacten met hulpgebied.  Met ingang in dit jaar hebben de hulpverleners in Roemenië een smartphone aangeschaft. Het contact is daardoor veel makkelijker geworden, zowel schriftelijk als met foto’s. Ook is er contact via de computer.