noodhulpprojecten

- Maïsmeel voor 60 gezinnen
- Bekostiging van de bouw van een stal, een koe en twee huizen
- Brood en maïsmeel
- Waterput
- Tuin bij het ziekenhuis
- Speelplaats
- Huizenherstel
- Geld voor een koe of een paard

Mais Mais Mais Mais Mais
Van maïs, naar maïsmeel, naar uitdelen van maïsmeel.

 
Waterput