het project

Met het geld dat binnenkomt voor het Hout- & Broodproject wordt in Roemenië hout en brood gekocht. Hiermee worden gezinnen een jaar lang twee keer per week van brood voorzien en 's winters van hout. Deelnemers aan dit project schrijven zich in om voor een periode van vijf jaar jaarlijks een bedrag te betalen van € 60,-, € 80,- of € 140,-. De stichting heeft zich structureel aan dit project verbonden en garandeert dat jaarlijks € 2000,- wordt overgemaakt. Hiermee kan continuïteit van het project gegarandeerd woren voor de allerarmsten, die te weinig financiële middelen hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. Wilt u deelnemen aan dit project? Stuur dan een bericht via het contactformulier.

in beeld

HBDe oude bakkerij

HBHBHBhB
De nieuwe bakkerij

HBHB Ontvangers van hout via het Hout- & Broodproject