het project

Voor het Hout- en Broodproject hebben  we afgesproken dat we elk jaar € 2000,- overmaken naar Zvoristea. Hiermee worden ca. 30 gezinnen die te arm zijn om in hun basisbehoeften te voorzien een jaar lang twee keer per week van brood voorzien. Het hout wordt vlak voor de winter  uitgedeeld waar dit nodig is. Dit project wordt ook ondersteund door onze vrienden in Duitsland. Door verloop van het aantal donateurs wordt het steeds lastiger om het bedrag bij elkaar te krijgen. We hopen dit - nog steeds noodzakelijke - project nog lang te kunnen voortzetten. Deelnemers aan dit project schrijven zich in om gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks een bedrag te betalen van € 60,- (voor hout), € 80,- (voor brood) of € 140,- (voor hout en brood).  Wilt u deelnemen aan dit project of heeft u hier vragen over? Stuur dan een bericht via het  contactformulier. Het is ook mogelijk om het project met een eenmalige gift te steunen. Deze gift kan overgemaakt worden naar NL72RABO0317744569 t.n.v. Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn, t.b.v. Hout- en Broodproject.

in beeld

HBDe oude bakkerij

HB HB HB hB
De nieuwe bakkerij

HB HB Ontvangers van hout via het Hout- & Broodproject

 
Ontvangers van brood via het Hout- & Broodproject