waarom noodhulp?

Het hulpgebied - comuna Zvoristea - ligt in noordoost Roemenië, ongeveer 20 km boven Suceava, in het noorden van de streek Moldavië. Dit is een streek in Roemenië die grenst aan de Republiek Moldavië.
Het hulpgebied bestrijkt een achttal dorpen waarvan Zvoristea het centrum vormt.
Het is een van de armste streken van Roemenië met een werkloosheidspercentage van circa 80%. De mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, zoals ouderen, weeskinderen en behoeftigen, hebben amper inkomen. De bewoners zijn verstoken van waterleiding en riolering en verharde wegen zijn er nauwlijks. De huizen zijn vaak gebouwd van leem met stro. Een akker moet voor de nodige groente zorgen. Als de oogst mislukt zijn er geen andere mogelijkheden om aan eten te komen.   Voor dit soort situaties is het noodfonds bedoeld. Hieruit kan bijvoorbeeld maïsmeel betaald worden, waarmee in één keer veel gezinnen van voedsel kunnen worden voorzien.

concreet

- 2013: Maïsmeel voor 60 gezinnen
- 2014: Bekostiging van de bouw van een stal, een koe en twee huizen
- 2016: Brood en maïsmeel

MaisMaisMaisMaisMais
Van maïs, naar maïsmeel, naar uitdelen van maïsmeel.