Huizenproject

Tijdens diverse bezoeken aan het hulpgebied in Roemenië hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe de situatie daar is. Tijdens één van deze bezoeken viel op dat een aantal huizen in het gebied in zeer slechte staat verkeerde. Het ging hierbij niet om bijvoorbeeld ontbrekende isolatie, versleten dakpannen, het ontbreken van centrale verwarming of dubbel glas

De huizen van de mensen met minimale inkomsten bestaan uit lemen muren die verstevigd zijn met houten vlechtwerk. De ingang bestaat uit een gang met aan beide zijden een kamer(tje). Er wordt gekookt op een houtkachel en die verwarmt in de winter ook de kamer. Vaak is op het huis wel een dak getimmerd dat, van buiten, via een ladder bereikbaar is. De ruimte hieronder wordt voor opslag gebruikt. In veel gevallen waaien wind en sneeuw er dwars doorheen.

De lemen muren zijn gevoelig voor weersinvloeden. Omdat de bewoners geen geld voor onderhoud hebben gaat de toestand van deze huizen steeds verder achteruit. Als de lekkages onhoudbaar worden trekt men een plastic kleed over het dak. Dit zijn de huizen waar wij wat voor willen betekenen. Dit jaar zijn al twee huizen opgeknapt. Of beter gezegd: één huis opgeknapt. Het tweede huis was zo slecht, dat herstel niet meer mogelijk was. Daarom is, op een reeds aanwezige fundering, een nieuw huis gebouwd. Dit is gerealiseerd met voor onze begrippen lage bedragen. Het nieuw gebouwde huis is bijvoorbeeld voor ca. € 3000,- gerealiseerd.

Er zijn echter nog meer huizen in dit gebied dringend toe aan een opknapbeurt. Daarom heeft de stichting besloten voor dit doel extra aandacht te vragen en geld in te zamelen. Wilt u dit project steunen, dan kan dat door een bedrag over te maken naar dit rekeningnummer, onder vermelding van 'Huizenherstel'.

in beeld

 Huis
Een nieuwe schuur, gebouwd met lokale mankracht en materialen en bekostigd vanuit de werkgroep.

HuisHuisHuisHuis
Het oude huis...

HuisHuisHuisHuisHuis
... het nieuwe huis.

HuisHuisHuis
Het meest recente project van de werkgroep: een onbewoonbare woning,

HuisHuis
waar nu een nieuwe woning gebouwd wordt (september 2014).

HuisVasili
In oktober 2015 ziet het huis, waar een jaar gelden aan begonnen werd, er zo uit.