Bezoek aan roemenië, augustus 2014

BezoekBezoekBezoekBezoek BezoekBezoekBezoekBezoekBezoekAlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
AlgemeenAlgemeen

Eind augustus / begin september is er een bezoek gebracht aan het hulpgebied in Roemenië. Er is onder andere een bezoek gebracht aan de bakkerij waar het brood gebakken wordt voor het Hout- & Broodproject. Deze bakkerij geeft werkgelegenheid aan zo'n 50 mensen. Daarnaast zijn goederen uitgedeeld in de verschillende dorpen. Hier was ook te zien dat er een groot verschil is in de kwaliteit van de huizen. Sommigen zijn in redelijke tot goede staat, anderen staan op instorten. Te zien was dat er, als de middelen er dan zijn, hard gewerkt wordt om iets moois op te bouwen. Een goed voorbeeld hiervan is het bejaardentehuis in Mihaileni, waarvoor eerder geld ingezameld werd. Dit tehuis is inmiddels alweer geruime tijd in gebruik, maar ziet er nog keurig uit (laatste foto). Er is vanuit Nederland geld meegebracht voor de bouw van een nieuwe woning van een man op wiens land een onbewoonbare woning stond en nog tijdens het bezoek is begonnen met het aanleggen van de fundering (eerste foto). Het is goed om te zien dat de hulp dus wel degelijk verschil maakt.

Uitdelen goederen

UitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelenUitdelen